О внесении изменений в условия крупной сделки с ДБ АО Сбербанк

АО Логиком, ул. Аральская, 8, БИН 981140001755, сообщает о внесении изменений в условия крупной сделки с ДБ АО Сбербанк.

Логиком АҚ, Алматы қ., Аральская к-сі, 8, БСН 981140001755, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-мен жасалған ірі мәміле талаптарына өзгертулердің енгізілгендігін хабарлайды.

Пролистать наверх